Maxim Gurtovykh (Espada), Tatum Shoptaugh (Kitri), Yuki Kaminaka (Basil)

Napsat komentář